За въздуховоди

Дезинфекция на вътрешните повърхности на въздухоразпределителните канали, AHU, вентилаторни конвектори

Jonix inside предотвратява образуването на химически и биологични замърсители (плесени, бактерии и легионела) от вътрешни повърхности и от преминаващия въздух във вентилационни и климатични инсталации.
Дезинфекцията се извършва непрекъснато, като по този начин се предотвратява превръщането на праховите отлагания в идеална среда за развитието на плесени и бактерии.

Дизайн

Компактни и модулни тези системи са лесни за инсталиране. Проектирани да се адаптират към всички системи, дори съществуващи, и да се инсталират в ограничени пространства.
В зависимост от системните нужди, Jonix inside могат да бъдат интегрирани както във фазата на изграждане, така и в съществуващите системи. Във въздуховодните канали те могат да бъдат фиксирани към стената (в хоризонтално или вертикално положение). Те се предлагат в различни модели и размери и се оразмеряват според дебита на въздуха.

NTP-технология

 • Технология със „студена плазма“ за дезинфекция на въздух и повърхности
 • Унищожавадо99,9% отмикроорганизмите, включителноCovid-19 (тест в университета в Падуа; 15.10.2020)
 • Премахванеприятнитемиризмии микрочастицитеотвъздуха
 • Непредставляваопасностзахоратав помещението:
 • БезUV лъчение
 • Безозон

ПРЕДИМСТВА

 • Plug & Play –няма нужда от допълнителна инсталация;
 • Инсталира се директно във вентилационната система;
 • Почиства и дезинфекцира повърхностите на въздуховодите и удължава живота на филтрите;
 • Унищожава до 99,9% отмикроорганизмите, включително и Covid-19;
 • Премахва неприятнитемиризми и микрочастиците от въздуха;
 • Не представлява опасност за хората в помещенията;
 • БезUV лъчение;
 • Без озон

Технически характеристики

 • Размери mm:
 • 290 L x 350 P x 200 H
 • 290 L x 350 P x 700 H
 • Тегло: 4 –5 –6 kg
 • Дебит:500-1000-2000-4000 m3/h
 • Консумация на електричество :8-11 W
 • Захранване:230 V /~/ 50 Hz