За нас

Фирма “Термо полис” ООД е основана на територията на гр.Пловдив през 2007г. Вече десет години на пазара, ние се стремим да задоволим желанията на нашите клиенти, свързани с осигуряването на максимален комфорт в домовете им, като едновременно с това се опитваме да прилагаме все по-актуални и енерго-икономични системи за отопление и охлаждане с оглед на опазване на околната среда и намаляване на влиянието на тези съоръжения върху климата.

Благодарение на сплотения си екип от млади специалисти, фирмата може да осигури изпълнението на цялостен инженеринг в областите на отоплителните, вентилационните, климатични и газови инсталации.

Фирмата е структурирана в три основни отдела:

 • Търговски – занимаващ се с презентирането и изготвяне на оферти за предлаганите съоръжения и материали:
  – Газови котли – битови и промишлени на италианската фирма “UNICAL”
  – Газови, нафтови, газо-нафтови и мазутни горелки на “Baltur”- Италия
  – Водоохлаждащи агрегати (чилъри) – “Climaveneta” – Италия и Remco – Германия
  – Вентилаторни конвектори – Climaveneta, Thermolux
  – Климатични системи на фирмата Sinclair – Чехия, Daikin, Mitsubishi, Gree
  – Битови и промишлени вентилатори “Venc” – Украйна
  – Котли на твърдо гориво, отоплителни тела – алуминиеви и панелни радиатори и всякаква арматура за отоплителни водопроводни инсталации.
 • Проектантски – разработващ техническите решения
 • Монтаж и сервиз – специализирани екипи със съответната квалификация и необходимото оборудване за изграждането и поддръжка на гореописаните инсталации.
Фирма “Термо полис” ООД има възможност за разработване на обекти в обем на пълен инженеринг в областите:

 • Отопление, вентилация и климатизация – на жилищни и промишлени сгради, както и помещения със специфични технологични изисквания;
 • Работи и по Наредба за безопасна работа с газ, вътрешни газоразпределителни мрежи;
 • Водопроводни инсталации;
 • Слънчеви системи за производство на битова гореща вода.

Фирмата развива дейност на територията на Пловдив и региона.

Политиката й е насочена в използването на висококачествени материали и съоръжения, нови технологии и прилагане на технически решения съобразени с конкретните изисквания и специфика на всяка сграда или помещение.