За промишлени помещения и производства

AISI 304 неръждаема стомана и бърз монтаж

Jonix Steel елиминира биологични, химически замърсители и миризми от всякаква среда, която изисква високи хигиенни стандарти в малки пространства.
Благодарение на иновативната си технология Jonix Steel е йонизиращ източник, който не се нуждае от допълнителни филтри, което прави разходите за управление и поддръжка изключително ниски.

Продукт, който гарантира непрекъсната хигиена дори по време на работа.

Биоцидната и неутрализираща активност на замърсителите е измерима още след първите часове на работа.  Непрекъснатата работа на устройството предотвратява разпространението на бактериално замърсяване, генерирано по време на дейностите.

Чист живот

Jonix Steel е устройство за пречистване и обеззаразяване на въздуха с усъвършенствана технология за студена плазма за елиминиране на бактерии, плесени, вируси, замърсители и миризми.
Jonix steel създава най-добрите хигиенни условия за въздуха и повърхностите. Той предотвратява и се бори с разпространението на бактерии във въздуха, намалявайки риска от замърсяване за хората и производствените процеси.

Дизайн

Проектиран e да се монтира лесно върху стени или тавани.
Изработена е от неръждаема стомана Aisi 304, материал, който позволява Jonix Steel да бъде монтиран в студени/хладилни/ помещения или помещения с влажна среда.