Обекти

 • “Party Club” – Цех за безалкохолни напитки с.Йоаким Груево
 • ЗПАД “Алианц България” гр.Пловдив
 • “Булгафрост”АД – Предприятие за обработка и замръзяване на селскостопанска продукция с.Кочево, общ.Садово изграждане на вентилация
 • Технически Университет София Филиал Пловдив –ремонтни и поддържащи дейности по отоплителна инсталация
 • Ил Рай Транс гр.Пещера – Автосервиз и прилежаща офис – изграждане на газификация, климатична инсталация
 • Хотел “Вероника” гр.Девин – отопление и вентилация
 • Хотел “Глобус” – гр.Пловдив – Слънчева инсталация за бодгряване на БГВ
 • “Биомашиностроене” АД – инсталация за аргон, поливна инсталация
 • Хотел “Изотсервиз” – Стара Загора – газификация и отоплителна инсталация
 • „ВП Брандс Интернешънъл” АД – различни по обем и вид поръчки свързани с вентилация и отопление,
 • Медиа Дизайн – изграждане на специфична вентилационна система с гъвкаво рамо за отвеждане на токсични изпарения от лепило.
 • Хотел „Свилена” гр. Свиленград – централна климатизация фоае и етаж 4.
 • Хотел „Сана Спа” гр. Хисаря – газова инсталация, доставка и подмяна на котли
 • Д-Банк гр. Асеновград – 2013г. – климатизация на офис с климатични системи Sinclair
 • ДДГ „Светлина” гр. Карлово –изграждане на газова инсталация и монтаж на газови котли
 • МТБ гр. Пловдив-подмяна водогреен котел с котел UNICAL, Италия – 1320kW
 • Дирекция УССД към ОД на МВР гр. Пловдив-подмяна водогреен котел и нафтова горелка 870kW – UNICAL и Baltur Италия
 • ОУ „Д. Талев” гр. Пловдив – климатизация етаж 4
 • ОУ село Церово, обл. Пазарджик – изграждане на отоплителна инсталация и котелно с пелетен котел 160kW
 • ОУ село Крепост, обл. Димитровград-изграждане на отоплителна инсталация, газово стопанство на компресиран газ и газово котелно с котел 100kW