BALTUR

Горелките с марката BALTUR са разработени съвместно с най-добрите научни и академични институти и се характеризират с високо технологично ниво. Системите за намаляване на вредни емисии и смесителите на газ и въздух са само малка част от разработките на BALTUR, проектирани да ограничават консумацията на гориво и да минимизират въздействието върху околната среда. Фирма Baltur Италия разработва нафтови, газови, мазутни и комбинирани горелки с широк диапазон на работа.

BALTUR, Италия