CLIMAVENETA

Създадена през 1971г. Climaveneta водеща компания в областта на климатизацията като към момента е производител №1 в Европа и №5 в световен мащаб. Компанията разполага със 7 фабрики разположени на над 90 000м2 площ. Годишен оборот за 2010г. – над 203 милиона евро. Пълна гама от продукти в широк диапазон – от 1 до 2 400 kW

CLIMAVENETA

  • Битови водоохлаждащи агрегати
  • Водоохлаждащи агрегати – чилър
  • Термопомпи
  • Покривни централи – rooftop
  • Системи за прецизна климатизация
  • Конвектори и рекуператори