Услуги

Отопление 1

Отопление

Доставка и монтаж на котли на твърдо гориво, газ, пелети, алтернативни източници на топлина – термопомпи. Цялостен инженеринг на отоплителни инсталации.

Вентилация 1

Вентилация

Вентилация на битови и промишлени помещения, както и специфични вентилационни системи – локална вентилация, взривозащитена вентилация и др.

Климатизация 1

Климатизация

Доставка и монтаж на сплит системи за климатизация, както и цялостни решения за отопление и охлаждане на жилищни, промишлени сгради и др.

Газификация 1

Газификация

Проектиране и изграждане на газови инсталации за битови потребители – вътрешни газо-разпределителни и сградни инсталации.

Водопровод 1

Водопровод

Нашите специалисти са добре запознати и с изграждането на водопроводни инсталации, както и системи за капково напояване на градини.

Поддръжка и сервиз 1

Поддръжка и сервиз

Осигуряваме на нашите клиенти гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталациите и съоръженията, монтирани от нас.

Сервиз към ROCA България АД 1

Сервиз към ROCA България АД

“Термо Полис” ООД е официален сервиз на ROCA България АД за територията на република България и единствена, обслужваща Пловдивски регион.