Вентилация

Вентилация на битови и промишлени помещения, както и специфични вентилационни системи – локална вентилация, взривозащитена вентилация смукателни циклони и чадъри.

ВЕНТИЛАЦИЯ 2