Сервиз към roca българия ад

“Термо Полис” ООД е официален сервиз на ROCA България АД за територията на република България и единствена обслужваща Пловдивски регион.

СЕРВИЗ КЪМ ROCA БЪЛГАРИЯ АД 2

Ние се грижим за гаранционния и следгаранционния сервиз на всички продукти с марките Roca и Fayans.
В отдел “Техническо обслужване на клиенти” към ROCA България АД работят млади обучени специалисти, постоянно усъвършенстващи се в ежегодно организираните курсове.

Освен сервиза, фирмата предлага и монтаж на всички продукти, излизащи с марките на група ROCA, както и възможност за закупуването им по актуални ценови листи.

Отговорник отдел “Техническо обслужване на клиенти” към ROCA България АД:
инж. Юлия Митева – e-mail: j.miteva@termopolis-bg.com
office@termopolis-bg.com